نوشته‌ها

تخفیفات سالیانه بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث 

همانطور که می دانیم بیمه شخص ثالث برای تمام وسائط نقلیه ازجمله اتومبیل و موتورسیکلت اجباری و ضروری می باشد . یکی موضوعات بسیار مهم پرامون این موضوع تخفیفات بیمه شخص ثالث و نحوه تاثیر آن به روی حق بیمه می باشد .تخفیات شخص ثالث به صورت پلکانی و درصورت نداشتن خسارت هر ساله به شرخ ذیل از حق بیمه پرداختی تحت عنوان تخفیف عدم خسارت ، اعمال می شود . در واقع قانون گذار ، انرا نوعی تشویق برای بیمه گذارنیکه قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم و انضباط و احتیاط را رعایت می کنند .

یکسال عدم خسارت              5%

دوسال عدم خسارت             10%

سه سال عدم خسارت         15%

چهارسال عدم خسارت         20%

پنج سال عدم خسارت          25%

شش سال عدم خسارت      30%

هفت سال عدم خسارت       35%

هشت سال عدم خسارت     40%

نه سال عدم خسازت           45%

ده سال عدم خسارت          50%

یازده سال عدم خسازت      55%

دوازه سال عدم خسارت     60%

سیزده سال عدم خسارت  65%

چهارده سال و بیشتر         70%

نمایندگی حاجیلی اماده ارائه خدمات برتر بیمه  شخص ثالث به تمام نقاط ایران .غیرحضوری ، بصورت انلاین محاسبه کنید و پیشنهاد ثبت نمایید .