با توجه به سابقه بیمه نامه قبلی خود یکی از فیلد های 1 و2 را بخوانید وکلیک کنید . فیلد 3 صدور مستقیم شبانه روزی .

در صورت انتخاب فیلد 1و2خرید تا ساعت 21 در روزهای عادی و تا ساعت 19 در روزهای پنج‌شنبه و تعطیل، بیمه‌نامه شما همان روز صادر می‌شود.

فیلد 1 و2 توسط نمایندگی حاجیلی و بامشاوره بصورت غیرحضوری انجام می پذیرد.
قیلد 3 بصورت شبانه روزی انلاین و مستقیم توسط شما انجام می گیرد.